10 września 2023 roku (niedziela)  wziąłem udział w ćwiczeniach i zawodach ratowniczo-gaśniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających w Gminie Mońki.

Spotkanie z Druhnami i Druhami oraz zaproszonymi gośćmi było doskonałą okazją do przekazania samochodu strażackiego jednostce OSP w Mońkach z zasobów Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku. Mogłem również wyrazić wdzięczność i szacunek strażakom, który bezwzględnie należy się im za trud ich służby drugiemu człowiekowi w myśl szlachetnej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 

Do zgromadzonych uczestników i gości powiedziałem: „Bardzo dziękuję uczestnikom zawodów, a przede wszystkim gratuluję zwycięzcom. Niech pozyskany samochód ratowniczo-gaśniczy dobrze służy bezpieczeństwu mieszkańców Moniek i okolicznych miejscowości oraz samym strażakom wyjeżdżającym do akcji i zdarzeń”.

 

Galeria zdjęć: