Z okazji Święta Służby Więziennej pragnę wyrazić swoje szczere uznanie wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom. Dziękuję Wam za wierną służbę dla Rzeczypospolitej i całego społeczeństwa. Życzę dalszych sukcesów, zadowolenia i satysfakcji z realizacji powierzonych zadań. Niech rekompensatą za Państwa trudną i pełną wyrzeczeń służbę będzie społeczne uznanie, godne wynagrodzenie oraz zrozumienie i wsparcie najbliższych.

 

List z okazji Święta Służby Więziennej