Pamięć i szacunek dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia powinny stanowić fundament niepodległego i suwerennego państwa polskiego. Po obaleniu komunizmu w Polsce niestety trzeba było włożyć jeszcze wiele wysiłku, aby ofiara Żołnierzy Niezłomnych znalazła należne i godne miejsce w naszej historii.

List – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2019