„Szanowni Państwo Prezesi, Druhny i Druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim,

jak co roku, tak i obecnie w 2024 roku, w pierwszym kwartale organizowane są zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Większość z nich już się odbyła, ale w niektórych miejscach są one jeszcze planowane w najbliższym czasie – do końca marca br.

Po raz kolejny, tak jak czynię to przy każdej okazji, wyrażam głębokie uznanie i wielką wdzięczność za Waszą służbę i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i społecznościom lokalnym, za pełne ofiarności wypełnianie szlachetnej dewizy strażaków: „Bogu na chwalę, ludziom na pożytek”.

Dziękuję za każdy wyjazd do zdarzeń, za każdą interwencję, za udział we wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także za zaangażowanie w życie społeczne gmin, miast, powiatów i sołectw, za współpracę z kołami gospodyń wiejskich, zespołami ludowymi, parafiami i innymi wspólnotami lokalnymi.

Druhny i Druhowie, wyrażając raz jeszcze głęboką i szczerą wdzięczność za Waszą aktywność w sprawozdawczym 2023 roku z serca życzę dalszych skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli i naszego państwa, życzę satysfakcji z realizowanego powołania oraz bezpiecznych akcji, zgodnie z treścią znanego Wam przesłania: „Tyle powrotów, ile wyjazdów”.

 

List do Prezesów, Druhen oraz Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim