17 stycznia 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu wystawy „Lipcowi”. Twarze ofiar Obławy Augustowskiej, która wcześniej była udostępniona zwiedzającym przy tzw. Domu Turka w Augustowie, aktualnie stanowiącym obiekt Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego przeznaczony na siedzibę Muzeum Obławy Augustowskiej.

W otwarciu ekspozycji zawierającej zrekonstruowane cyfrowo zdjęcia niektórych ofiar Obławy Augustowskiej uczestniczyli m.in.: prof. Magdalena Gawin – Dyrektor Instytutu Witolda Pileckiego wraz z jego pracownikami, Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ks. prał. Stanisław Wysocki, samorządowcy, dziennikarze oraz mieszkańcy Suwałk.

Utworzenie Muzeum Obławy Augustowskiej to kolejny ważny etap, można nawet powiedzieć – nowa epoka w walce o prawdę i pamięć o tej największej zbrodni, jaka została dokonana na żołnierzach niepodległościowego podziemia i narodzie polskim po II wojnie światowej. W ostatnich latach mamy do czynienia z wielkim postępem, jeżeli chodzi o wiedzę i pamięć o Obławie. Zostały odsłonięte wymowne pomniki poświęcone ofiarom Obławy w Suwałkach, Augustowie i Sokółce, tablice memorialne na terenie powiatów objętych tą wielką akcją pacyfikacyjną, a także znaki pamięci przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie i na Jasnej Górze w Częstochowie. Od kilku lat mamy ustanowiony ustawą sejmową Dzień Pamięci Obławy Augustowskiej, który przypada dnia 12 lipca. Dzięki temu wiedza o Obławie stała się ogólnopolska. Służy jej także wprowadzenie tego bolesnego wydarzenia do podstaw programowych w szkolnym nauczaniu.

Obecnie, gdy już rozpoczęło swoją działalność Muzeum Obławy Augustowskiej, łatwiej będzie gromadzić dokumenty i pamiątki dotyczące Obławy. Mamy również nadzieję, że ostatecznie uda się nam znaleźć doły śmierci, w których spoczywają doczesne szczątki pomordowanych. Za to, że mogło powstać Muzeum Obławy Augustowskiej dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pani prof. Magdalenie Gawin, obecnie sprawującej funkcję Dyrektora Instytutu Pileckiego, a do niedawna funkcję Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyrażam wielką wdzięczność i uznanie Księdzu Prałatowi Stanisławowi Wysockiemu za konsekwentne i niezłomne działania na rzecz prawdy i pamięci o Ob;lawie Augustowskiej.”

Zwróciłem się do Instytutu Pileckiego, aby w niedalekiej przyszłości umożliwić z zapoznaniem się z wystawą również mieszkańcom Sokółki i Sejn. Istnieje także potrzeba wyeksponowania jej w innych miastach, w szczególności w Białymstoku i Warszawie.

galeria:

relacje medialne:

https://wspolczesna.pl/lipcowi-twarze-ofiar-oblawy-augustowskiej-wystawa-historycznych-fotografii-w-centrum-suwalk/ar/c1-16002999

https://bialystok.tvp.pl/58010300/otwarto-wystawe-lipcowi-twarze-ofiar-oblawy-augustowskiej

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/209312

https://dwutygodniksuwalski.pl/suwalska-wystawa-lipcowi-twarze-ofiar-oblawy-augustowskiej/

https://www.youtube.com/watch?v=SE9S7TF6pZo

https://www.wirtualnesuwalki.pl/a/2816/zdjecia/7962,html#media7962