Zachęcam do lektury „Kuriera Poselskiego”, który zawiera moje sprawozdanie z działalności na rzecz wzmocnienia systemu ratowniczo – gaśniczego w Polsce i województwie podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kurier Poselski – nr 1 (20)