6 czerwca 2012 roku Gimnazjum w Janówce,gmina Augustów przyjęło imię Króla Zygmunta Augusta i sztandar Szkoły. Poseł Jarosław Zieliński nie mógł uczestniczyć w uroczystości ze względu na konieczność udziału w nadzwyczajnym posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,podczas której bronił przed likwidacją posterunków policji w polskich gminach. Do organizatorów i uczestników uroczystości nadania sztandaru gimnazjum w Janówce Poseł skierował list,który odczytała Jego małżonka Lilianna Zielińska (zob. treść listu).

foto