18 lutego 2016 roku wziąłem udział w konsultacjach społecznych dotyczących tworzenia mapy bezpieczeństwa,które odbyły się w Łomży i Zambrowie. W łomżyńskich konsultacjach,które zgromadziły ponad 300 osób,uczestniczyli m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Daniel Kołnierowicz,Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski,Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys,biskupi łomżyńscy Janusz Stepnowski i Tadeusz Bronakowski,dyrektorzy szkół,przedstawiciele służb mundurowych,samorządowcy oraz mieszkańcy. Komendant Miejski Policji w Łomży Jacek Adamski przedstawił prezentację podsumowującą dotychczasowe prace nad tworzeniem mapy. Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego podczas tego rodzaju spotkań wypełniając ankiety,jak również zabierając głos w dyskusji przyczyniają się do określania różnorodnych zagrożeń występujących w określonych obszarach. W swoim wystąpieniu zaznaczyłem,że spotkania,których w całej Polsce zorganizowano już w liczbie ok. 3 tys.,mają na celu rozlokowanie policyjnych sił i środków odpowiednio do występujących zagrożeń. Zwróciłem także uwagę m. in. na zwiększenie roli dzielnicowych,którzy powinni być blisko mieszkańców,aby w rezultacie mogli jak najskuteczniej przyczyniać się do dbania o ich bezpieczeństwo.

Pośród osób licznie przybyłych na spotkanie w Zambrowie byli m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Daniel Kołnierowicz,Podlaski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jarosław Wendt,Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak,Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski,Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski,samorządowcy,przedstawiciele służb mundurowych,duchowieństwa oraz oświaty. Rozpoczynając konsultacje omówiłem cel przedsięwzięcia tworzenia map bezpieczeństwa. Odniosłem się także m. in. do problemu bezzasadnie likwidowanych posterunków,które zgodnie z potrzebami trzeba będzie odtworzyć,jak również zwiększyć liczbę etatów tam,gdzie faktycznie przyczyni się to do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. W dalszej części konsultacji Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie Andrzej Popko za pomocą prezentacji omówił kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zambrowskiego. Uczestnicy spotkania zabierając głos w dyskusji zwracali uwagę na różnego typu zagrożenia pojawiające się na co dzień w ich otoczeniu.

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Łomży

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Łomży

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Łomży

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Łomży

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Łomży

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Łomży

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Łomży

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Łomży


foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Zambrowie

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Zambrowie

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Zambrowie

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Zambrowie

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Zambrowie

foto

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map bezpieczeństwa w Zambrowie