4 listopada 2014 roku uczestniczyłem w VII Międzyszkolnym Konkursie „Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek – podróży Jana Pawła II” zorganizowanym w tym roku pod hasłem „… tak i ja was posyłam” – Światowe Dni Młodzieży – Manila,Rzym (2000),Kolonia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokołach (powiat wysokomazowiecki). Pogratulowałem inicjatywy tego cennego konkursu jego pomysłodawcy – dyrektorowi i nauczycielom Gimnazjum w Sokołach,a także tegorocznym uczestnikom konkursu i ich nauczycielom. Podkreśliłem wychowawczą wartość autorytetu i nauczania Świętego Jana Pawła II,dzięki któremu młodzież może podążać w swoim rozwoju drogą dobra,piękna,mądrości i świętości. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się rozległą i ugruntowaną wiedzą o dziele i pielgrzymkach Jana Pawła II. Jury konkursu pierwsze miejsce przyznało uczniom Gimnazjum z Wysokiego Mazowieckiego,miejsce drugie uczniom Gimnazjum w Rutkach Kossakach,a trzecie – uczniom Gimnazjum w Radziłowie (powiat grajewski).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto