12 marca 2011 roku poseł Jarosław Zieliński,tradycyjnie już,uczestniczył w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza",który odbył się w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II przy Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży.

Poseł pogratulował raz jeszcze (czynił to już przy poprzednich edycjach) pomysłu i zachwycającej nazwy konkursu oraz przypomniał oczywistą prawdę,że piękno prowadzi również ku dobru. "Poezja,recytacja,śpiew,muzyka powodują,że człowiek,a zwłaszcza człowiek młody,pogłębiając swoją wrażliwość estetyczną,staje się lepszy".

Jarosław Zieliński poprosił organizatorów konkursu,aby przekazana przez niego nagroda została wręczona temu z uczestników konkursu,kto swoją prezentacją artystyczną wyrazi największą radość.

foto

foto

foto

foto

foto