19 kwietnia 2015 roku zorganizowaliśmy wspólnie ze Starostą Sokólskim Panem Piotrem Rećko konferencję samorządowców województwa podlaskiego poświęconą najważniejszym problemom,z którymi borykają się polskie samorządy oraz refleksji nad doświadczeniem wynikającym z 25-lecia funkcjonowania odrodzonego samorządu w naszym kraju. Wzięli w niej udział burmistrzowie miast,wójtowie gmin,starostowie i członkowie zarządów powiatów oraz radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego – „ci,którzy dostrzegają potrzebę naprawy obecnego stanu rzeczy i mają odwagę,aby się w to dzieło zaangażować”. Podczas konferencji o doświadczeniach i problemach gmin,miast,powiatów i województwa samorządowego mówili m. in.: Wójt Gminy Boćki (powiat bielski) Stanisław Derehajło,Wójt Gminy Sokoły (powiat wysokomazowiecki) dr Józef Zajkowski,Burmistrz Miasta Supraśl (powiat białostocki) dr Radosław Dobrowolski,Starosta Sokólski mec. Piotr Rećko i wieloletni radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszek Dec. W konferencji uczestniczyli m. in.: Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski,Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski,Burmistrz Lipska Lech Łępicki,Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki,Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski,Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grajewie Halina Muryjas-Rząsa,Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Daniel Supronik i kilkudziesięciu innych samorządowców.

Konferencja została poprzedzona Mszą świętą w Kolegiacie pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce,której przewodniczył Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Zgromadzeni wysłuchali kazania Księdza Biskupa poświęconego historii i idei samorządności w Polsce. Myśli zawarte w homilii Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz rozwinął w wymiarze odnoszącym się do praktyki i moralności samorządowej podczas konferencji,która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Spotkanie zakończyło się powołaniem zespołu koordynującego złożonego z samorządowców,którzy będą zbierali w najbliższych miesiącach zgłaszane przez osoby zainteresowane wnioski i postulaty odnoszące się do koniecznych korekt w prawno-ustrojowym i finansowym aspekcie funkcjonowania polskiej samorządności.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto