27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w spotkaniu na miejscu gruntownie przebudowywanej drogi powiatowej Nr 2681B – ulicy Polowej wraz z remontem mostu na rzece Prątnik w Zambrowie podczas, którego przedstawiono główne założenia i parametry projektu.

Koszt inwestycji to kwota rzędu 11 005 000,00 zł, z czego 5 183 540,00 zł stanowi dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Infrastruktury. Zakres prac obejmuje przebudowę z rozbudową jezdni na odcinku nieco ponad 1 km, rozbiórkę i budowę mostu na rzece Prątnik, a także budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, chodników, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz przebudowę linii energetyczno–oświetleniowej.

To inwestycja o wielowymiarowym znaczeniu, bardzo oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Zambrowa, ale również przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w pobliżu. Obejmuje ona także budowę ciągu pieszo-rowerowego. Nowoczesne drogi tak właśnie powinny być budowane. Jako nadzorujący sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego cieszę się, że po przebudowie drogi wzrośnie także bezpieczeństwo osób poruszających się tą ulicą – podkreśliłem podczas konferencji.

 

Inwestycja ta stanowi kolejny przykład dobrej współpracy rządowo-samorządowej. Życzę, żeby jak najszybciej została zrealizowana – dodałem.

Zaznaczyłem również, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększa środki budżetowe na program dofinansowania budowy dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. W tym roku z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na to 1,3 mld złotych, a w ciągu kolejnych lat ponad 5 mld złotych.

Przy ulicy Polowej w Zambrowie umiejscowione są m. in. zambrowski zakład „Mlekpolu” oraz miejskie i powiatowe firmy. Wsparcie finansowe inwestycji zadeklarowały zarówno spółdzielnia mleczarska, jak i Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi.

W konferencji wzięli udział m. in. Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski oraz inni członkowie Zarządu Powiatu Zambrowskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz radni Powiatu Zambrowskiego.

 

Relacje medialne:

https://zambrow.org/artykul/konferencja-prasowa-dotyczaca/502423

https://www.powiatzambrowski.com/2102-konferencja-prasowa-poswiecona-przebudowie-ul-polowej-w-zambrowie

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/159013