26 lipca 2018 roku (czwartek) wziąłem udział w konferencji prasowej, podczas której wraz z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Stołecznym Policji oraz Komendantami Wojewódzkimi Policji we Wrocławiu i Białymstoku podsumowaliśmy trwający od grudnia 2017 roku do kwietnia tego roku pilotażowy program kamer nasobnych dla policjantów.

Podczas spotkania z mediami podkreśliłem, że w opinii publicznej często powracał temat zasadności i przebiegu policyjnych interwencji, w związku z czym uruchomiliśmy trwający około 4 miesięcy pilotaż polegający na wyposażeniu funkcjonariuszy z trzech garnizonów: stołecznego, dolnośląskiego i podlaskiego w 180 kamer nasobnych (po 60 do każdego z garnizonów dla policjantów ruchu drogowego oraz patroli interwencyjnych):

Doświadczenia płynące z tego pilotażu są interesujące i zachęcające. Dużą wartością tego rozwiązania technicznego jest przede wszystkim transparentność, ale także ochrona praw obywateli oraz ochrona prawna funkcjonariuszy.

Zwróciłem uwagę, że wobec faktu rejestrowania interwencji skarg obywateli na ich przebieg było bardzo mało, a w garnizonie dolnośląskim nie było ich wcale. Zapowiedziałem też, że w ramach implementacji europejskiej dyrektywy policyjnej, tzw. DODO, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wprowadzić zapisy pozwalające na rejestrację działań policjantów w miejscach niepublicznych, np. podczas interwencji domowych. Pozytywne wnioski płynące z programu pilotażowego spowodowały, że zapadła decyzja o zakupie jeszcze w tym roku ponad 2100 kamer nasobnych wraz z wyposażeniem, które trafią do wszystkich garnizonów wojewódzkich Policji w całym kraju:

Kamery sprawdzają się i dlatego chcemy je upowszechnić. W tym roku z programu modernizacji służb mundurowych chcemy zakupić 2110 takich urządzeń. To będzie pierwsza transza. W kolejnych latach, jeśli będą się nadal sprawdzały, będą kupowane kolejne.

Policja systematycznie zamierza kupować kolejne urządzenia tak, by odpowiadały one aktualnym potrzebom Policji i jednocześnie uwzględniały najnowocześniejsze zdobycze technologii.

Po zmianie prawa możliwe będzie nagrywanie interwencji policyjnych w miejscach niepublicznych wyłącznie w trzech przypadkach: podczas interwencji policyjnych, podczas przewozu osób zatrzymanych w policyjnych radiowozach i podczas działań kontrterrorystycznych.

Podziękowałem także komendantowi stołecznemu oraz komendantom wojewódzkim za nadzór i realizację programu pilotażowego. Przypomniałem, że Policja musi być blisko ludzi i dla ludzi, ale sama, tam gdzie jest to niezbędne, także musi podlegać społecznej kontroli.

 

Relacje medialne:

https://www.tvp.info/38241359/policja-kupi-ponad-dwa-tysiace-kamer-dla-funkcjonariuszy-maja-zwiekszyc-bezpieczenstwo-obywateli

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17681,Ponad-dwa-tysiace-kamer-osobistych-trafi-do-policjantow.html

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1215590,szef-mswia-ruszaja-pierwsze-patrole-policji-wyposazone-w-kamery.html

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2171871,Ponad-2-tys-kamer-na-mundury-dla-policji-Wieksza-transparentnosc-dzialan