20 maja 2019 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w konferencji zatytułowanej „Policja Państwowa – inspiracja i wzór w służbie państwu i jego obywatelom”, która odbyła się pod moim patronatem w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. 

Uczestników konferencji przywitała Rektor PWSZ w Suwałkach Pani dr Marta Wiszniewska.

We wprowadzeniu do tematyki konferencji podkreśliłem, że budowanie etosu służb mundurowych to niełatwy proces, który wciąż trwa:

Policja powinna być blisko ludzi i dla ludzi. Budowanie etosu Policji utrudniają jednostkowe przypadki postawy czy zachowania funkcjonariuszy, które przez nieprzyjazne środowiska polityczne i medialne są uogólniane i przenoszona na całą formację.

Zaznaczyłem, że dopiero w 2016 roku na sztandary Policji przywróciliśmy hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Przez ponad 25 lat niepodległego państwa niestety tej możliwości nie było. W tym samym roku doprowadziliśmy też do tego, że polską Policją przestały kierować osoby, które rozpoczęły służbę w czasach Milicji Obywatelskiej. 

Przypomniałem, że obecnie Policja ma najwyższy poziom zaufania społecznego od 1990 roku, co jest bardzo budujące. 75% Polaków ma zaufanie do Policji i dobrze ją ocenia. Ci, którzy atakują tę formację – często przez oszczercze anonimy – szkodzą bezpieczeństwu, a nie zbiją na tym kapitału politycznego, bo ich niesprawiedliwe oceny rozmijają się z powszechną opinią publiczną. Policja potrzebna jest wszystkim, ponieważ zapewnia na jednakowym poziomie bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, niezależnie od poglądów politycznych.

Przedstawiłem również uczestnikom konferencji archiwalne i współczesne zdjęcia obrazujące przykłady właściwej, godnej naśladowania postawy funkcjonariuszy.

Korzystając z okazji wręczyłem uczniom Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach listy gratulacyjne za zdobycie tytułu „Klasy Policyjnej roku 2019” w XI Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych, który odbył się w kwietniu tego roku w Szkole Policji w Pile.

Podczas konferencji, która odbyła się w ramach obchodów stulecia powstania polskiej Policji, kilku wysokich rangą oficerów wystąpiło w nowym mundurze – Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz dr hab. insp. Marek Fałdowski – Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestnicy konferencji, wśród których byli uczniowie klas mundurowych, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji państwowych, samorządowcy i mieszkańcy wysłuchali kilku wykładów, m. in. zatytułowanego „W trosce o etyczny wymiar służby. Od przykazań policjanta do zasad etyki zawodowej” ks. prof. Edwarda Wiszowatego – wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, czy „Znaczenie etosu i tradycji Policji Państwowej w budowaniu tożsamości zawodowej współczesnej Policji” dr hab. Aleksandra Głogowskiego – wykładowcy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaproszenie zawierające pełny program konferencji.

Konferencję zorganizowała Komenda Główna Policji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/42713272/konferencji-policja-panstwowa-inspiracja-i-wzor-w-sluzbie-panstwu-i-jego-obywatelom

http://suwalki.naszemiasto.pl/artykul/wiceminister-jaroslaw-zielinski-w-suwalkach-mowil-o-etosie,5130211,art,t,id,tm.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/169326