28 marca 2011 roku w Augustowie z inicjatywy posła Jarosława Zielińskiego odbyła się konferencja poświęcona problemom edukacji pt. „Państwo nie może wyzbyć się odpowiedzialności za polska szkołę”,w której uczestniczyli dyrektorzy szkół,nauczyciele,przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych,samorządowcy i dziennikarze.

Poseł Jarosław Zieliński mówił o postępującym rozkładzie państwa pod rządami koalicji PO-PSL oraz przedstawił negatywne skutki działań i zaniechań rządu Donalda Tuska w dziedzinie oświaty i wychowania,będące wynikiem wycofywania się państwa z odpowiedzialności za polską szkołę. Dowodzi tego m. in. przerzucanie odpowiedzialności za edukację na samorządy,rodziców i organizacje pozarządowe w sferze finansowej,pozbawienie kuratora oświaty wpływu na sieć szkolną,co powoduje lawinową likwidację mniejszych szkół i utrudnia dostęp młodzieży wiejskiej do wykształcenia,rezygnacja z wypełnienia przez szkołę funkcji wychowawczych (obniżenie rangi oceny ze sprawowania),z wychowania patriotycznego i kształtowania świadomości historycznej młodzieży,odstępowania od kształtowania programów szklonych zapewniających wspólny paradygmat wykształcenia humanistycznego,zaniedbania w zakresie wychowania przedszkolnego i wiele innych błędów.

Przedstawicielka „Solidarności” oświatowej Zespołu Szkół Samorządowych Katarzyna Łebska wygłosiła referat na temat szkolnictwa augustowskiego zarzucając władzom samorządowym odpowiedzialnym za oświatę w mieście i powiecie brak spójnej koncepcji rozwoju edukacji,chaos i przypadkowość w podejmowanych decyzjach,uznaniowość w dysponowaniu środkami finansowymi oraz działania rodzące wątpliwości prawne. Diagnozę tę potwierdził i wzmocnił swoją krytyczną ocenę Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych i radny Rady Powiatu Augustowskiego Dariusz Szkiłądź,który prowadził augustowską konferencję. Wymownym podsumowaniem oceny stanu,do którego prowadzą polską i augustowską oświatę władze rządowe – premier Donald Tusk i Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz lokalne władze samorządowe może być głos z sali: „Do bagna,do jakiego doprowadzono w skali kraju dochodzi tutejsze bagienko”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto