24 maja 2013 roku zorganizowałem wspólnie z Przewodniczącym Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Zambrowie Wicestarostą Zambrowskim Panem Stanisławem Rykaczewskim zorganizowałem kolejną konferencje programową. Była ona poświęcona jednemu z najważniejszych problemów,bez zaradzenia któremu Polska jako naród i państwo nie ma przyszłości. Temat konferencji brzmiał: „Rodzina się liczy”. Polityka rodzinna warunkiem przyszłości narodu oraz rozwoju społecznego i gospodarczego państwa. Referaty na temat problematyki dotyczącej polityki prorodzinnej wygłosili: Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski (Wychowanie do trzeźwości w rodzinie),prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz (Rodzina a gospodarka),poseł na Sejm RP Elżbieta Rafalska (Propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości wspierające rodzinę),Barbara Wierzbicka – wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rekomendacje wynikające ze studiów nad rodziną dla polityki prorodzinnej w Polsce),Wiceprezes Stowarzyszenia Dużych Rodzin Trzy Plus Teresa Kapela ( Polityka rodzinna w Europie),Wiceprezydent Miasta Ostrołęka Grzegorz Płocha ( Dobre praktyki w działaniach samorządu na rzecz rodziny). W spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu zambrowskiego i łomżyńskiego – samorządowcy ,nauczyciele,księża,przedstawiciele organizacji pozarządowych,przedsiębiorcy,działacze społeczni i inne osoby zatroskane o przyszłość Polski. Do organizatorów i uczestników konferencji specjalny okolicznościowy list skierował Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (zob. treść listu).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto