5 listopada 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w konferencji naukowej „Polskie drogi do niepodległości – Podlasie 1918-2018”, która odbyła się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Celem konferencji zorganizowanej w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości była wymiana poglądów i wniosków teoretyków i praktyków, w których polu zainteresowania znajduje się historia oraz bezpieczeństwo naszego kraju, a zwłaszcza obecnego województwa podlaskiego.

Nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość dzięki wysiłkowi pokoleń, walce, powstaniom, cierpieniu, zsyłkom, dzięki wysiłkowi duchowemu Polaków, poetów, twórców, wierze, Kościołowi, dzięki temu, że duch polski nie uległ zagładzie i osłabieniu. Choć Polska jest krajem bezpiecznym, to nie wolno zapominać, że zagrożenia rysują się na horyzoncie. Trzeba myśleć o tym, co będzie w przyszłości. Byt państwa zależy od wielu służb i od nas wszystkich.

Podczas konferencji temat bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego województwa podlaskiego poruszany był w dwóch wymiarach – z perspektywy doświadczeń historycznych (począwszy od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości) oraz z perspektywy prognoz dotyczących zmieniających się zagrożeń w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przedmiotem rozważań były między innymi zjawiska i procesy umożliwiające odzyskanie niepodległości przez Polskę. Mówiono także o funkcjonowaniu Wojska Polskiego, służb mundurowych, instytucji publicznych zajmujących się bezpieczeństwem oraz obronnością na terenie obecnego województwa podlaskiego.

Konferencja odbyła się z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków oraz instytucji samorządowych i państwowych na co dzień zajmujących się rozwojem naszej państwowości na Ziemi Podlaskiej.