22 sierpnia 2023 roku (wtorek) wziąłem udział w konferencji prasowej dotyczącej naboru wniosków do programu usuwania azbestu, która miała miejsce przed pokrytą azbestowym eternitem, wpisaną do ewidencji zabytków leśniczówką Hanus w sercu Puszczy Augustowskiej (Nadleśnictwo i gmina Płaska, powiat augustowski).

Prawie 11 mln złotych będzie do rozdysponowania w województwie podlaskim na zdjęcie i wymianę poszyć dachowych z azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże te środki gminom na złożone przez nie wnioski. Wystarczy to na zdemontowanie 15-20 tys. ton pokryć dachowych z eternitu. Wnioski mogą zgłaszać gminy, ale ostatecznymi odbiorcami będą właściciele obiektów.

Do zgromadzonych dziennikarzy powiedziałem m.in.:  ” Trzeba jeszcze dużo wysiłku i pieniędzy, aby ostatecznie odeszła w przeszłość epoka wszechobecnego azbestu, który jest symbolem i reliktem PRL-u. Aby przyspieszyć usuwanie szkodliwego azbestu z dachów naszych budynków, rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchamia na ten cel kolejne środki finansowe. Nabór ten będzie trwał dwa tygodnie. Będzie liczyła się kolejność zgłoszeń przez gminy. Usuwamy z budynków to, co zostawiła nam komuna.”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od 2010 roku przeprowadził siedem naborów na dofinansowanie usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest. Łączna wartość tych programów to 21 mln zł.

 

Galeria zdjęć: 

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/229896

https://www.dziennikpowiatowy.pl/artykul/12965,konferencja-w-sprawie-naboru-wnioskow-do-programu-usuwania-azbestu-foto-i-video

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/229896