7 listopada 2016 roku wziąłem udział w konferencji poświęconej inauguracji na terenie województwa podlaskiego ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej „Czad i ogień. Obudź czujność”. Odbyła się ona w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Cel przedsięwzięcia to podniesienie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych oraz popularyzowanie czujek dymowych i czujników tlenku węgla. 

W swoim wystąpieniu zaznaczyłem,że czad to podstępny zabójca – niewidoczny,bezwonny i bezbarwny. Niestety z przeprowadzonych badań wynika,że bardzo niewielki procent Polaków zwraca uwagę na sprawność instalacji elektrycznych,grzewczych i gazowych. Pomimo tego,że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego,wciąż mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu. Z dostępnych danych wynika,że czad wciąż stanowi silne zagrożenie wśród mieszkańców Polski. W ostatnim sezonie grzewczym,a więc od września 2015 roku do marca 2016 roku w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło w Polsce 50 osób,a 2,2 tys. zostało poszkodowanych. Podczas konferencji podkreślono,że błędy w użytkowaniu instalacji i urządzeń grzewczych stanowią przyczynę ponad połowy pożarów w budynkach mieszkalnych w województwie podlaskim.

Tego samego dnia udałem się z wizytą do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,podczas której poruszyłem zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego,a w szczególności – o czym należy pamiętać i jak ustrzec się przed zatruciem czadem. Na spotkaniu obecni byli m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Podlaski Komendanta Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt,Komendant Wojewódzkie Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Grzegorz Biziuk. Elementem spotkania były przeprowadzone zajęcia dydaktyczne z udziałem dzieci z Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce,a miało to miejsce w sali edukacyjnej „Ognik”.

Relacje medialne:

foto

Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność” w Białymstoku

foto

Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność” w Białymstoku

foto

Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność” w Białymstoku

foto

Konferencja „Czad i ogień. Obudź czujność” w Białymstoku

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce