W związku z zakończeniem drugiej kadencji na stanowisku Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz przesłał na moje ręce list z podziękowaniem za współpracę. Kontakty z Uniwersytetem w Białymstoku w czasie sprawowania funkcji rektora przez prof. Jerzego Nikitorowicza stanowią dla mnie ważny rozdział w mojej aktywności publicznej jako posła,a w latach 2005-2006 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Ze względu na to list odchodzącego Rektora postanowiłem przedstawić wszystkim zainteresowanym (zob. treść listu).