4 czerwca 2016 roku w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu,Smoleńsku i Obławie Augustowskiej,którego jestem – jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej – pomysłodawcą i organizatorem.

Jednym z celów corocznego Konkursu jest głębsze zainteresowanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim trzema,połączonymi tragicznie ze sobą,wydarzeniami z najnowszej historii naszej Ojczyzny – zbrodnią katyńską,katastrofą smoleńską i Obławą Augustowską.

Przyszłość można budować tylko w oparciu o prawdę. W przypadku ludobójstwa w Katyniu walka o nią trwała wiele dziesiątków lat. Na wyjaśnienie prawdziwych przyczyn śmierci 96-osobowej polskiej delegacji z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim na czele 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku czekamy już także ponad sześć lat. Mimo upływu ponad 70 lat wciąż nie znamy miejsca spoczynku ofiar oraz wszystkich okoliczności Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Fundamentem wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej musi być prawda o Katyniu i innych zbrodniach popełnionych na Polakach. Należy do nich m.in. Obława Augustowska – masowa zbrodnia dokonana w warunkach obowiązującego pokoju po zakończeniu II wojny światowej. Musi się też nim stać prawda o Smoleńsku. Poszukiwaniu i uświadamianiu prawdy o tych wydarzeniach służy Konkurs
„By czas nie zaćmił i niepamięć”. Do tegorocznego Konkursu zgłoszono ponad 100 prac z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Oceniała je Komisja Konkursowa w następującym składzie:

 1. prof. dr hab. Barbara Falińska
 2. prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz     
 3. prof. dr hab. Krzysztof Filipow
 4. prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz
 5. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 6. Ks. dr Zbigniew Pyskło                    
 7. Ks. dr Krzysztof Mielnicki
 8. Ks. Kanonik dr Antoni Skowroński
 9. Ks. Prałat Stanisław Wysocki
 10. mgr Małgorzata Kleszczewska
 11. mgr Małgorzata Kap
 12. mgr Danuta Kaszlej
 13. mgr. Barbara Kuklewicz

Nagrodzono następujących uczestników:
 
– w kategorii gimnazjów:
 
I miejsce
Jakub Tomulewicz (Gimnazjum w Krynkach w Zespole Szkół Samorządowych)

 
II miejsce
Piotr Haraburda (Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach)

 
III miejsce
Hubert Frankowski (Gimnazjum im. Jana Klemensa Branickiego w Tykocinie)

 
Wyróżnienia:

 • Kinga Burnejko (Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach)
 • Julia Zuzanna Słowikowska (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach – Gimnazjum nr 2)
 • Aleksandra Wydra (Gimnazjum nr  1 im. Jana Pawła II w Sokółce)
 • Aniela Zięba – Malinowska (Gimnazjum nr  1 im. Jana Pawła II w Sokółce)
 • Laura Bagan (Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej)
 • Marcelina Kopeć (Publiczne Gimnazjum w Krynkach)
 • Wiktoria Stankiewicz
 • Weronika Chmielewska (Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków)
 • Anna Krzywicka (Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  w Suwałkach)
 • Jakub Danilewicz (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej)

 – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
 
I miejsce
Jarosław Malinowski (II LO im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie)
 
II miejsce (ex-aequo)  
Mateusz Jóźwiak (Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku)
oraz
Maciej Wołukanis (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach)
 
III miejsce
Sylwia Zaniewska (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie)

 

Wyróżnienia:

 • Sylwia Andruszkiewicz (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach – Technikum nr 4 w Suwałkach)
 • Katarzyna Butkiewicz (Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach – II LO im. gen. Zygmunta Podhorskiego)
 • Łukasz Dębski (IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku)
 • Natalia Saniewska (Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie)

 
Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy wraz z nagrodami książkowymi bądź rzeczowymi,a wszyscy uczestnicy Konkursu – listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe. Nagrodą specjalną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego,którego fundatorem jest Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Karol Karski. Nagrodą specjalną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii gimnazjów,ufundowaną przeze mnie jako organizatora Konkursu jest wizyta studyjna w polskim Parlamencie (Sejmie i Senacie) połączona z biletem wstępu do teatru i wycieczką edukacyjną w Muzeum Powstania Warszawskiego.
 
Nagrody tegorocznym laureatom i uczestnikom Konkursu ufundowali:

 1. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża
 2. Piotr Rećko – Starosta Sokólski
 3. Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 4. Antoni Pełkowski – Starosta Białostocki
 5. prof. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 6. Elżbieta Parzych – Starosta Łomżyńska
 7. podinsp. Eligiusz Dubis – p.o. Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku
 8. Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski
 9. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk
 10. Mirosław Bielawski – Burmistrz Wasilkowa
 11. dr Elżbieta Barańczuk – Rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 12. Marta Protasiewicz – Prezes Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak
 13. prof. dr hab. Jerzy Sikorski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
 14. dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla
 15. Leszek Dec – Prezes Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej S. A.
 16. Adam Słuchocki – Dyrektor Regionu Energetycznego Suwałki PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok
 17. Jarosław Dzięgielewski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
 18. Stanisław Łuniewski – Prezes Przedsiębiorstwa usługowo-asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o. o
 19. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
 20. Agnieszka Markiewicz-Cybulska      – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku
 21. Grzegorz Mackiewicz – Dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Białystok 

Opiekuni uczniów biorących udział w Konkursie,członkowie Komisji Konkursowej oraz fundatorzy nagród otrzymali ode mnie specjalny list z podziękowaniem za wsparcie idei Konkursu i pomoc w jego realizacji.

Patronat medialny nad Konkursem sprawowały następujące środki przekazu:
 

 • TVP Oddział w Białymstoku
 • TV JARD
 • „Gazeta Współczesna”
 • Telewizja Sokółka
 • Radio Białystok
 • Łomżyńskie Radio Nadzieja
 • Tygodnik „Głos katolicki”
 • Kontakty – Tygodnik Podlaski
 • Gazeta w Choroszczy
 • portal internetowy Prawy.pl
 • portal internetowy Niezależne Media Podlasia
 • portal internetowy Suwałki 24
 • portal internetowy Suwałki info
 • portal internetowy Niebywałe Suwałki
 • portal internetowy Kurier Suwalski
 • portal internetowy Zambrowiacy.pl
 • portal internetowy iRegionalni.pl
 • portal internetowy iSokolka.eu

Podczas uroczystości złożyłem podziękowanie wszystkim mediom patronującym Konkursowi.

Wobec sprzyjającego klimatu,tworzonego przez obecne władze państwowe możliwe jest nareszcie nieskrępowane poszukiwanie prawdy o naszych najnowszych dziejach. Cieszy fakt,że młodzież coraz chętniej podejmuje badania i refleksje nad tą problematyką. Liczę na to,że wiedza o wydarzeniach historycznych stanowiących przedmiot Konkursu będzie stawała się udziałem coraz większej części społeczeństwa,zwłaszcza ludzi młodych,a świadomość historyczna ma przecież ogromne znaczenie dla przyszłości naszej Ojczyzny.

 Relacje medialne z uroczystości:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto