22 lipca 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w obchodach Święta Policji w Łomży, połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Łomży. Było to również święto funkcjonariuszy jednostek z Grajewa, Zambrowa i Kolna.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Łomżyńskiej, której przewodniczył Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej Ksiądz Stanisław Stefanek. Po niej wraz z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleną Michalak oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie przemaszerowaliśmy na Stary Rynek, gdzie odbył się apel. Jego główną częścią była ceremonia nadania sztandaru łomżyńskiej jednostce Policji.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ Przewodnicząca Społecznego Komitetu na Rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Łomży Pani Agnieszka Muzyk przekazała mi sztandar w imieniu społeczności Ziemi Łomżyńskiej. Wręczyłem go Komendantowi Miejskiemu Policji w Łomży nadkom. Markowi Sienkiewiczowi. Następnie odbyła się uroczysta prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy łomżyńskiej Komendy.

W swoim wystąpieniu wyraziłem wdzięczność policjantom za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli:

Przede wszystkim chcę podziękować za Waszą dobrą, profesjonalną, pełną oddania ludziom i Polsce służbę. Dzięki Waszej postawie, codziennemu czuwaniu nad bezpieczeństwem Polaków i wszystkich, którzy przybywają do naszego kraju, Polska jest krajem bezpiecznym. Wyróżnia się na tle Europy realnym bezpieczeństwem. Z przeprowadzonych badań wynika, że 86% Polaków uważa nasz kraj za bezpieczny, a ponad 90% uważa, że bezpiecznie żyje w najbliższej okolicy. W ostatnich dwóch-trzech latach liczba przestępstw w Polsce spada, a ich wykrywalność wzrasta. Dotyczy to zarówno przestępczości uciążliwej w codziennym życiu obywateli, jak i tej zorganizowanej, dysponującej dużymi środkami finansowymi.

Nawiązałem również do słów umieszczonych na sztandarze Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Po jednej jego stronie znajduje się gwiazda policyjna z wkomponowanym w nią herbem Łomży, a po drugiej – wizerunek orła białego, a pod nim napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”:

To właśnie pod tymi hasłami, pod tymi wartościami i pod tym sztandarem, który te słowa zawiera, będzie przebiegała dalsza służba policjantów w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży. Pod tymi wartościami powinna przebiegać służba całej formacji. To ważny znak, ważny symbol. Wokół sztandaru i wartości, które on przywołuje gromadzimy się, aby służyć dobru wspólnemu, Ojczyźnie i jej obywatelom.   

Podkreśliłem, że umieszczenie na sztandarze dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna” jest możliwe dzięki zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji regulującego wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

Tradycyjnie, podczas obchodów Święta Policji funkcjonariusze otrzymali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Ponadto podczas apelu nastąpiło poświęcenie oraz przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Łomży 2 radiowozów.

W uroczystości wzięli udział m. in. Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Ksiądz Tadeusz Bronakowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, rodziny funkcjonariuszy, zaproszeni goście i mieszkańcy Łomży.

 

Relacje medialne:

http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/18309-%C5%9Bwi%C4%99to-policji-sztandar-i-radiowozy-dla-%C5%82om%C5%BCy%C5%84skich-policjant%C3%B3w-video-i-foto.html

http://wzasiegu.pl/lomza/to-nie-jest-praca-to-jest-sluzba-swieto-policji-w-lomzy/nggallery/page/2

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=49518

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/157935