26 stycznia 2013 roku uczestniczyłem wraz z żoną w 10. edycji wręczenia nagród Włócznia Jaćwingów osobom wyróżnionym w poszczególnych dziedzinach życia społecznego przez Prezydenta Miasta Suwałk,połączonej z dorocznym balem charytatywnym,z którego dochód przeznaczony został w tym roku na wypoczynek letni dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Społeczną Organizację Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach.

Wyróżnieni w tym roku zostali:

Joanna Mendak – medalistka paraolimpijska,Adam Szałanda – dyrektor Szpitala w Suwałkach,Bernard Michniewicz – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach,Stowarzyszenie „Pastwisko.org” oraz Daniel Górski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wspierając podopiecznych świetlicy środowiskowej Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach wzięliśmy udział w licytacji wystawionych przedmiotów oraz dzieł sztuki i zakupiliśmy obraz olejny „Wenus” autorstwa Urszuli Karłowicz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach.
foto