11 października 2019 roku (piątek) uczestniczyłem w przekazaniu samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Dzięciel (gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki), Nowogrodzie (powiat łomżyński), Konarzycach (gmina Łomża) i Chodorach (gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki).

Podkreśliłem, że jednostki OSP stanowią tak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, że trzeba je wspierać:

Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w którym od 4 lat wykonuję zadania związane z bezpieczeństwem Polaków, docenia ważną i odpowiedzialną służbę druhów ochotników, Ich misję i podnosi potencjał jednostek OSP poprzez większe dotacje budżetowe, zakupy niezbędnego sprzętu, wyposażenia i samochodów ratowniczo-gaśniczych, wsparcie budowy strażnic, a ostatnio także działalności społecznej strażaków.

Wyrażam wielkie i szczere uznanie dla Waszej odwagi i ofiarności, jakie wykazujecie podczas interwencji, niosąc każdego dnia pomoc potrzebującym ludziom, nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Przekazane samochody zastąpiły wysłużone pojazdy, z których dotychczas korzystali druhowie ochotnicy. Do jednostek OSP Dąbrowa Dzięciel, Nowogród i Chodory trafiły nowe samochody ratowniczo-gaśnicze zakupione dzięki współpracy rządowo-samorządowej i przygotowanemu montażowi finansowemu. Jednostka OSP Konarzyce otrzymała pojazd, który wcześniej używany był w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/44802800/nowy-woz-strazacki

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=53635

http://www.nowogrod.com/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/815-nowy-sredni-pojazd-ratowniczo-gasniczy-dla-osp-nowogrod-foto

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Dąbrowa Dzięciel

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Nowogród

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Konarzyce

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Chodory