25 sierpnia 2023 roku towarzyszyłem w Łomży druhom 7 kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z którymi Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dr Maciej Borzyszkowski podpisał umowy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. W spotkaniu uczestniczyli również wójtowie gmin, w których funkcjonują objęte tymi zakupami jednostki OSP.

W tym roku dla jednostek OSP w województwie podlaskim zostanie zakupionych 28 wozów strażackich. Rekordowym pod tym względem był rok 2019, kiedy zakupiliśmy 31 samochodów. Jestem z tego dumny i mam powód do osobistej satysfakcji, bo wówczas jako Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmowałem decyzje w tych sprawach.

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „W Polsce jest ponad 16 tys. jednostek OSP. W województwie podlaskim jest ich prawie 650, w tym ponad 200 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Do tej pory ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku do jednostek OSP w województwie podlaskim w ostatnich latach trafiło ponad 100 samochodów pożarniczo-gaśniczych. W tym roku zostanie zakupionych kolejnych 28 samochodów, a wsparcie wyniesie ponad 15 mln zł. Gratuluję Druhom strażakom, dziękuję władzom gmin za wkład finansowy, Wójtowi Gminy Łomża Piotrowi Kłysowi dziękuję za udział w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości. Mam satysfakcję że zasada montażu finansowego dla zakupu samochodów strażackich, stworzona w 2018 roku z moim udziałem jako Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadal funkcjonuje i przynosi dobre efekty”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/72254542/nowe-wozy-bojowe-trafia-do-podlaskich-strazakow

https://wfosigw.bialystok.pl/4076-2/

https://mylomza.pl/artykul/jednostki-osp-z-regionu/1470144

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=65830