W dniach 27-30 września 2019 roku uczestniczyłem w przekazaniu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom ochotniczych straży pożarnych w Jeżewie Starym (gmina Tykocin, powiat białostocki), Rutkach-Kossakach (gmina Rutki, powiat zambrowski), Jabłoni Jankowcach (gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki), Czerwonem (gmina Kolno, powiat kolneński) i Wyszonkach Kościelnych (gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki).

Podkreśliłem, że w tym roku kupujemy dla jednostek OSP w województwie podlaskim rekordową liczbę 31 samochodów ratowniczo-gaśniczych (za rządów koalicji PO-PSL kupowano dla jednostek OSP 4-5 takich pojazdów rocznie). W całym kraju do strażaków ochotników trafi niespotykana dotąd liczba 490 nowych wozów bojowych. Dzięki temu wsparciu strażacy mogą jeszcze skuteczniej i bezpieczniej dla siebie realizować swoją szlachetną dewizę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy, dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, której przygotowanie nadzorowałem, strażacy ochotnicy otrzymali środki do wykorzystania m. in. na upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Na ten cel rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył w tym roku z budżetu państwa 82 mln zł.

Podziękowałem druhom za ciągłe, całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz wyraziłem wielkie i szczere uznanie dla ich odwagi i ofiarności. Życzyłem im satysfakcji z wypełnianej misji wobec społeczeństwa, wsparcia najbliższych i tego, aby zawsze cieszyli się najwyższym uznaniem i szacunkiem obywateli.

 

Relacje medialne:

https://zambrow.org/artykul/x-powiatowe-zawody-sportowo-pozarnicze/778233

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/174197

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Jeżewo Stare

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Rutki-Kossaki

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Jabłoń Jankowce

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Czerwone

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Wyszonki Kościelne