16 marca 2017 roku briefingiem prasowym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie zainaugurowaliśmy kampanię „STOP pożarom traw”,której założeniem jest m. in. uświadomienie społeczeństwa,że wypalanie traw jest nie tylko bardzo niebezpieczne,ale również prawnie zabronione.

Podkreśliłem,że w 2016 roku wypalanie traw było przyczyną 36 tys. pożarów,co stanowiło prawie 30% wszystkich pożarów. Liczba ta zmniejszyła się o ponad połowę w stosunku do 2015 roku,ale wciąż jest wysoka,dlatego należy w dalszym ciągu podejmować działania podnoszące świadomość społeczeństwa w tym zakresie,bo to właśnie człowiek jest odpowiedzialny za 90% pożarów traw. Zwróciłem uwagę,że prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (dla porównania – szybki bieg to prawie 19 km/h),a niebezpieczeństwo jest jeszcze większe,gdy wieje wiatr. Przypomniałem także,że za wypalanie traw kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Ponadto,jeśli wypalanie traw spowoduje pożar,w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie,można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom,domom i zabudowaniom gospodarczym,bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób,a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych. Początek wiosny to czas,w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. Obecny na briefiengu Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski zaznaczył,że w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu – aż 18,5 tys.,co stanowiło ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w 2016 roku.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została uruchomiona strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl,na której można znaleźć wszystkie informacje o akcji.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto