5-lecie sprawowania przez Jarosława Zielińskiego mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

7 grudnia 2008 roku odbyła się w Białymstoku jubileuszowa uroczystość z okazji 5-lecia sprawowania przez Jarosława Zielińskiego mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,która rozpoczęła się Mszą św. w Starym Kościele przy Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Edwarda Ozorowskiego. W koncelebrze Mszy św. uczestniczyli: Ks. Redaktor Ryszard Halwa z Warszawy,Redaktor Naczelny czasopisma "Moja Rodzina",Ks. kan. Andrzej Godlewski,Proboszcz Parafii p.w. Krzyża Świętego w Łomży,Ks. kan. Stanisław Szczepura,Proboszcz Parafii p.w. Św. Wojciecha B.M w Białymstoku,Ks. kan. Józef Grygotowicz,Emerytowany Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku,Ks. Janusz Kubrak,Proboszcz Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Grabowie,Ks. Krzysztof Jurczak,Dyrektor Radia Nadzieja w Łomży,Ks. prał. Ryszard Napiórkowski,Ekonom Diecezjalny,Ks. Dziekan Ludwik Olszewski,Proboszcz Parafii p.w. NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim,Ks. Stanisław Gniedziejko,Proboszcz Parafii p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. We Mszy św. uczestniczyli również: Ks. Dziekan Henryk Żukowski,Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku oraz Ks. Andrzej Dębski,Sekretarz Księdza Arcybiskupa. Kazanie wygłosił Ks. Redaktor Ryszard Halwa.

Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości udali się następnie do Pałacu Branickich (Aula Magna),gdzie poseł Jarosław Zieliński podsumował 5 lat swojej aktywności poselskiej w kontekście wydarzeń politycznych w Polsce oraz złożył podziękowanie wszystkim osobom,które go wspierały w kampaniach wyborczych i z którymi współpracował w realizacji zadań politycznych i państwowych na rzecz Polski i Podlasia. Jarosław Zieliński mocno podkreślił,że wspólna praca i wysiłek wielu ludzi,w tym w szczególności osób zaproszonych do udziału w jubileuszu stanowi wkład w urzeczywistnianie idei solidarnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej.

Wyrażając wdzięczność za zaangażowanie i pracę dla dobra wspólnego poseł Jarosław Zieliński zadedykował zgromadzonym na jubileuszowej uroczystości koncert w wykonaniu Piotra Szczepanika.

Uczestnicy spotkania podziękowali gospodarzowi uroczystości za dotychczasową aktywność parlamentarną oraz złożyli gratulacje i życzenia dalszego efektywnego wykonywania mandatu i kolejnych jubileuszy.

Trzymając się konwencji specjalnego wydania "Kuriera Poselskiego" wybraliśmy dla Państwa kilka obrazów z tej uroczystości utrwalonych okiem fotograficznego obiektywu.

foto

Uroczysta Koncelebra Mszy św.: w środku Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski,z lewej Ksiądz Kanonik Stanisław Szczepura – Proboszcz Parafii Św. Wojciecha B.M. w Białymstoku,z prawej Ksiądz Prałat Ryszard Napiórkowski – Ekonom Diecezjalny Diecezji Łomżyńskiej

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną składają dary ołtarza.

foto

Uczestnicy uroczystej Mszy św. w Starym Kościele przy Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku.

foto

Uroczystej koncelebrze Mszy św. przewodniczy Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski

foto

Kazanie wygłosił Ksiądz Redaktor Ryszard Halwa.

foto

Koncelebra uroczystej Mszy św.: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski,Ksiądz Prałat Ryszard Napiórkowski,Ekonom Diecezjalny Diecezji Łomżyńskiej,Ksiądz Redaktor Ryszard Halwa,Ksiądz Janusz Kubrak,Proboszcz Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Grabowie.

foto

Modlitwę wiernych przygotował i odczytał Tadeusz Szymańczyk,Radny Rady Miejskiej w Suwałkach,Prezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Od lewej: Ks. Stanisław Gniedziejko,Proboszcz Parafii p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce i Ks. Kan. Stanisław Szczepura,Proboszcz Parafii p.w. Św. Wojciecha B.M w Białymstoku oraz ministranci.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną przynoszą dary ołtarza,które przyjmuje Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski; obok Księża Koncelebransi: Ksiądz Andrzej Dębski,Sekretarz Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego,Ksiądz Redaktor Ryszard Halwa,Ksiądz Janusz Kubrak,Proboszcz Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Grabowie,Ksiądz Dziekan Ludwik Olszewski,Proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim,Ksiądz Kanonik Józef Grygotowicz,Emerytowany Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wita w Pałacu Branickich zaproszonych gości.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną podczas wystąpienia w Pałacu Branickich (Aula Magna).

foto

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski oraz Lilianna i Jarosław Zielińscy.

foto

Uczestnicy uroczystości w Pałacu Branickich (Aula Magna).

foto

Gratulacje posłowi Jarosławowi Zielińskiemu składa Józef Mozolewski,Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

foto

Poseł Jarosław Zieliński i Piotr Szczepanik.

foto

Piotr Szczepanik.

foto

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski,Lilianna i Jarosław Zielińscy,Jadwiga Mariola Szczypiń,Marek Danilewicz.

foto

Gratulacje posłowi Jarosławowi Zielińskiemu składa Marek Kubiak,Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego.

foto

Uczestnicy uroczystości w Pałacu Branickich (Aula Magna).

foto

Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki oraz Lilianna i Jarosław Zielińscy.

foto

Prowadzący spotkanie jubileuszowe społeczni dyrektorzy biur poselskich posła Jarosława Zielińskiego w Suwałkach i Białymstoku: Jadwiga Mariola Szczypiń (w latach 2006-2007 Podlaski Kurator Oświaty) oraz Marek Danilewicz.

foto

Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu Lech Pilecki oraz Wiceprezes Jan Borawski składają posłowi Jarosławowi Zielińskiemu gratulacje i przekazują okolicznościowy grawerton.

foto

Poseł Jarosław Zieliński pokazuje Zgromadzonym grawerton otrzymany od Prezesa i Wiceprezesa Podlaskiego Klubu Biznesu.

foto

Gratulacje i życzenia posłowi Jarosławowi Zielińskiemu składają: (od lewej) Jan Zakrzewski,Dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie,Maryna Łotysz,Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie oraz Stanisław Rykaczewski,Starosta Zambrowski.

foto

Przedstawiciele Związku Sybiraków z Augustowa Barbara Czartoszewska i Anna Wasilewska składają gratulacje Posłowi oraz przekazują dyplom uznania i podziękowania za upamiętnianie wartości patriotycznych i obywatelskich,poszanowanie tradycji narodowych i niepodległościowych oraz realizację idei sybirackich nadany przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie.

foto

Gratulacje i życzenia posłowi Jarosławowi Zielińskiemu składa Bogumiła Olbryś z synem Marcinem (Radna Rady Miejskiej w Łomży,Małżonka Marka Olbrysia – b. Wicemarszałka Województwa Podlaskiego,radnego Sejmiku).

foto

Uczestnicy uroczystości w Pałacu Branickich (Aula Magna).

foto

Gratulacje posłowi Jarosławowi Zielińskiemu składają Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku Jędrzej Ignacy Łucyk,Wicedyrektor Małgorzata Kleszczewska (z prawej) oraz pedagog szkolny Wioletta Wiaremczuk (z lewej).

foto

Poseł Jarosław Zieliński dziękuje Zgromadzonym Gościom za złożone gratulacje i życzenia.

foto

Uczestnicy uroczystości – w pierwszym rzędzie od lewej: Józef Mozolewski,Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność",Zdzisław Koncewicz,Przewodniczący Oddziału NSZZ "Solidarność" w Suwałkach,Marek Kubiak,b. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z żoną Ligią,Ksiądz Kanonik Stanisław Szczepura,Proboszcz Parafii p.w. Św. Wojciecha B.M. w Białymstoku,Ksiądz Redaktor Ryszard Halwa.

foto

Od lewej: Jędrzej Ignacy Łucyk,Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku,Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski,Lilianna i Jarosław Zielińscy,Jadwiga Mariola Szczypiń.

foto

Uczestnicy uroczystości w Aula Magna Pałacu Branickich. Pierwszy od lewej Ks. Dziekan Ludwik Olszewski,Proboszcz Parafii p.w. NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.