10 listopada 2021 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystości jubileuszu 50-lecia działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku. Białostocki MOS jest najstarszą miejską pływalnią, z której chętnie korzysta młodzież szkolna. Wychowała ona wielu wybitnych sportowców przynoszących chlubę swojemu miastu.

W uroczystości uczestniczyli pracownicy Ośrodka oraz wielu zaproszonych gości.

W swoim wystąpieniu podziękowałem wszystkim kolejnym dyrektorom i pracownikom Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, który przez półwiecze jego funkcjonowania tę placówkę tworzyli i rozwijali. Na ręce obecnego dyrektora Ośrodka Pawła Łucyka złożyłem gratulacje w uznaniu aktualnego stanu tej placówki sportowej, zarówno pod względem infrastruktury, jak i poziomu organizacyjnego.

„Dzisiaj możliwość skorzystania z pływalni przez młodzież szkolną ma szczególne znaczenie – powiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu. Młodzi ludzie spędzają dużo czas przed komputerami czy smartfonami  w ręku, charakteryzują się zbyt małą aktywnością fizyczną, a oferta sportowa Ośrodka stwarza szansę na wyrabianie sprawności i utrzymanie prawidłowej postawy w dosłownym a nie metaforycznym znaczeniu tego sformułowania.”

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/jubileusz-50-lecia-miedzyszkolnego-osrodka-sportowego-w-bialymstoku

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/206752

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU