13 października 2014 roku uczestniczyłem w uroczystości 25-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach imienia Alfreda Wierusz-Kowalskiego,15-lecia działalności Gimnazjum nr 4 oraz otwarcia galerii poświęconej patronowi szkoły pod nazwą „U Alfredka”.

W swoim wystąpieniu skierowanym do dyrekcji,nauczycieli,rodziców,uczniów oraz licznie zgromadzonych gości podziękowałem kolejnym dyrektorom oraz wszystkim nauczycielom,którzy w ciągu minionego ćwierćwiecza tworzyli i rozwijali obie placówki oświatowe oraz podnosili ich pracę edukacyjną i wychowawczą na coraz wyższy poziom. Przypomniałem podstawowe zadanie szkoły,jakim jest kształcenie i wychowywanie uczniów na mądrych i uczciwych ludzi oraz prawych Polaków,podkreślając,że SP nr 5 i Gimnazjum nr 4 swoją misję wypełniają w sposób godny naśladowania. Do uczniów zwróciłem się z apelem i prośbą,aby nie marnowali najcenniejszego daru,jakim jest szybko przemijający czas młodości i nie zadowalali się przeciętnością i bylejakością,lecz dążyli do wzniosłych celów i kierowali się w życiu ideałami. Złożyłem gratulacje nauczycielom,którzy otrzymali wyróżnienia i nagrody,a do wszystkich pracowników szkół skierowałem słowa życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

foto

foto

foto

foto