16 czerwca 2022 roku (czwartek) uczestniczyłem wraz z żoną w dorocznym Pikniku nad Szeszupą połączonym z jubileuszem 20 – lecia Zespołu Dziecięco – Młodzieżowego „Szeszupiaki”. Impreza, zorganizowana przez Wójta Gminy Rutka – Tartak Piotra Sinkiewicza i Gminny Ośrodek kultury odbyła się tradycyjnie na stadionie gminnym w Rutce – Tartak (powiat suwalski).

W swoim wystąpieniu podziękowałem Wójtowi Gminy Piotrowi Sinkiewiczowi za organizację Pikniku, za współpracę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych na inwestycje gminne oraz złożyłem gratulacje członkom Zespołu „Szeszupiaki”, który funkcjonuje już 20 lat.

„Piknik nad Szeszupą – powiedziałem m.in.- stał się już w Gminie Rutka – Tartak tradycją. Odbywa się co roku i przyciąga wielu mieszkańców Gminy oraz gości. Cieszymy się, że po przerwie spowodowaną epidemią koronawirusa dzisiaj znowu możemy być razem, spędzać w sposób miły i pożyteczny świąteczny czas oraz umacniać więzi lokalnej wspólnoty. Impreza ta ma przecież wymiar rekreacyjno – integracyjny. Chętnie uczestniczycie w niej Państwo całymi rodzinami, wartością jest zwłaszcza możliwość dobrego spędzania czasu wraz z dziećmi. Korzystając z okazji chcę podziękować Wójtowi Gminy Rutka – Tartak Panu Piotrowi Sinkiewiczowi za troskę o rozwój Gminy i efektywną współpracę w zakresie inwestycji gminnych, dzięki którym podnosi się jakość codziennego życia mieszkańców. W ostatnim czasie Gmina otrzymała znaczne środki finansowe na inwestycje drogowe i inne niezbędne przedsięwzięcia w ramach Programu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad. Wszystkie wnioski złożone przez Gminę Rutka – Tartak uzyskały dofinansowanie z czego wynika, że były one dobrze przygotowane i są uzasadnione”.

galeria zdjęć: