4 czerwca 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w obchodach jubileuszu 15 lat działalności Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Jarosław Zieliński złożył Rektorowi Uczelni prof. Romanowi Englerowi i kadrze naukowo – dydaktycznej gratulacje i wyrazy uznania w związku z sukcesami edukacyjnymi,jakie odnosi ta Uczelnia. „Nazwa Szkoły – powiedział Poseł – chociaż interesująca i nowoczesna,nie mieści w sobie całej bogatej oferty edukacyjnej. Oprócz kierunku rolnictwo Uczelnia kształci studentów na kierunkach budownictwo,informatyka,bezpieczeństwo wewnętrzne i pielęgniarstwo. Absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży są dobrze przygotowani do podejmowania przedsiębiorczości w rolnictwie. Ale nie tylko od nich zależy,czy znajdą tutaj,w naszym regionie warunki do efektywnej działalności,czy też mając dobre wykształcenie będą zmuszeni mimo wszystko szukać swoich szans życiowych w innych miejscach,a szczególnie za granicą. Warunki te zależą w znacznej mierze od tego,czy ze swoich obowiązków dobrze wywiąże się państwo. Dotyczyć to powinno przede wszystkim wsparcia rozwoju Polski wschodniej,wyrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do poziomu takiego jak w krajach tzw. Starej Unii Europejskiej i wzmocnienia polskiego rolnictwa przed uwolnieniem obrotu ziemią,aby polskim rolnikom opłacało się gospodarować na polskiej ziemi,by nie sprzedawali jej Niemcom,Holendrom czy Francuzom”.

Poseł Jarosław Zieliński powiedział również,że o ile różnie można oceniać
osiągnięcia i niewykorzystane szanse ostatniego dwudziestolecia,to niekwestionowanym sukcesem tego czasu jest rozwój szkolnictwa wyższego. Polska w zakresie kształcenia na studiach wyższych z przedostatniego miejsca pod koniec epoki PRL (przed Albanią) awansowała na drugie miejsce w Europie.
„W tym sukcesie – podkreślił Poseł – duży udział mają szkoły niepaństwowe, a wśród nich łomżyńska Wyższa Szkoła Agrobiznesu”.

foto

foto

foto