30 listopada 2019 roku (sobota) wziąłem udział w przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Stawiskach (powiat kolneński), a 2 grudnia (poniedziałek) jednostce OSP w Nowokorninie (gmina Hajnówka).

Podkreśliłem, że rządowi Prawa i Sprawiedliwości zależy na tym, aby ochotnicze straże pożarne dysponowały nowoczesnym sprzętem, który umożliwi skuteczniejsze niesienie pomocy poszkodowanym. Wyraziłem wdzięczność druhom ochotnikom za to, że zawsze są gotowi do niesienia ofiarnej pomocy mieszkańcom podczas pożarów, wypadków komunikacyjnych, zagrożeń związanych z siłami natury i innych.

W tym roku w województwie podlaskim do jednostek OSP trafi rekordowa liczba 31 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dotychczasowy wóz strażacki druhów ze Stawisk zasilił jednostkę OSP Poryte.

 

Relacje medialne:

https://www.stawiski.pl/index.php?wiad=1451

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego Jednostce OSP Nowokornino

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Stawiskach

 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowokorninie