25 czerwca 2021 roku (piątek) uczestniczyłem w spotkaniu druhów strażaków z OSP w Srebrnym Borku (Gmina Szumowo, powiat zambrowski), podczas którego jednostka ta otrzymała akt włączający ją do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Pogratulowałem strażakom uzyskania tej decyzji, która była możliwa dzięki spełnieniu przez jednostkę OSP szeregu wymaganych warunków.

Następnie odwiedziłem koła gospodyń wiejskich z Gminy Szumowo, które zgromadziły się w ramach akcji promocyjnej szczepień przeciw wirusowi Covid 19.

Strażaków i koło gospodyń wiejskich w Srebrnym Borku odwiedziłem ponownie 9 lipca 2021 roku (piątek)

galeria zdjęć: