25 czerwca 2021 roku (piątek) uczestniczyłem w spotkaniu druhów strażaków z OSP w Srebrnym Borku (Gmina Szumowo, powiat zambrowski), podczas którego jednostka ta otrzymała akt włączający ją do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Pogratulowałem strażakom uzyskania tej decyzji, która była możliwa dzięki spełnieniu przez jednostkę OSP szeregu wymaganych warunków.

Następnie odwiedziłem koła gospodyń wiejskich z Gminy Szumowo, które zgromadziły się w ramach akcji promocyjnej szczepień przeciw wirusowi Covid 19.

Strażaków i koło gospodyń wiejskich w Srebrnym Borku odwiedziłem ponownie 9 lipca 2021 roku (piątek)

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

http://zambrowiacy.pl/info/osp-w-srebrnym-borku-wlaczona-do-krajowego-systemu-ratowniczo-gasniczego-foto/

https://www.szumowo.pl/1782-osp-srebrny-borek-wlaczony-do-krajowego-systemu-ratowniczo-gasniczego