Poseł Jarosław Zieliński wystąpił do Premiera Donalda Tuska i Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji Jerzego Millera oraz ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha o przekazanie informacji w sprawie liczby podsłuchów stosowanych przez ABW,CBA,policję oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego wobec obywateli w okresie rządu Platformy Obywatelskiej,czyli w latach 2008 – 2010.

„W ostatnim czasie – czytamy w wystąpieniu Posła – w mediach pojawiły się informacje odnoszące się do stosowania w latach 2005-2007 przez służby państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny narzędzi w postaci kontroli operacyjnej,w tym podsłuchów oraz billingów rozmów telefonicznych wobec niektórych przedstawicieli mediów,jakoby nadużywając swoich uprawnień,na skalę niewspółmierną do rzeczywistych potrzeb.

Zgodnie z ustaleniami Komisji ds. Służb Specjalnych odnośnie wspomnianych przypadków,w latach 2005-2007 służby specjalne oraz policja prawidłowo korzystały ze swoich uprawnień,a tylko jeden przypadek jest przedmiotem postępowania prokuratorskiego.

Zaznaczyć trzeba,iż wspomniane narzędzia były i są wykorzystywane w realizowaniu przez właściwe służby państwa ich zadań,a kwestia korzystania z tych narzędzi ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa i wolności jego obywateli.

W związku z powyższym – działając na podstawie art. 14. ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73 poz. 350 z póżn. zm.) -zwracam się do Pana Premiera z pytaniem:

– Jaka była liczba zastosowanych przez podległe Panu Premierowi służby,tj. ABW i CBA środków technicznych umożliwiających utrwalanie treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych,w latach 2008-2009 i w roku 2010 do dnia 30.09.2010 roku ?”