„Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku, a zwłaszcza po przejęciu władzy przez koalicję rządowo-parlamentarną 13 grudnia Donalda Tuska nastąpiły i nadal następują zmiany na stanowiskach kierowniczych w służbach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, ze względu na ich skalę noszące znamiona „czystek” kadrowych. (…) Powstała sytuacja grozi destabilizacją tych służb i wpływa negatywnie na skuteczność wykonywania przez nie ich ustawowych zadań. Niejednokrotnie po odwołaniu oficerów sprawujących dotychczas funkcje komendantów bądź ich zastępców na poszczególnych szczeblach struktury Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, wobec braku dobrze przygotowanych kandydatów posiadających odpowiednie doświadczenie i stopień służbowy na zwalniane stanowiska, przy tak dużej ich karuzeli nagminną praktyką stają się przyspieszone, często dokonywane raz po raz w krótkim czasie, awanse na wyższe stopnie służbowe”.

Wobec powyższego skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Donalda Tuska interpelację poselską, w której domagam się szczegółowych informacji na temat skali tych „czystek kadrowych”.

Interpelacja w sprawie zmian na stanowiskach kierowniczych i sytuacji kadrowej w służbach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej