w sprawie projektu budowy Stacji Edukacyjnej Wigry – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego

Szanowny Panie Ministrze! Wigierski Park Narodowy od lat zabiega o uzyskanie funduszy na budowę Stacji Edukacyjnej Wigry – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego,która ma szansę pełnić ponadregionalne funkcje edukacyjne związane z obsługą ruchu turystycznego oraz stać się jedną z głównych atrakcji Suwalszczyzny.

30 listopada Wigierski Park Narodowy uzyskał oficjalną akceptację dofinansowania projektu przez Radę Fundacji EkoFundusz w kwocie 3 224 400 zł,tj. 45% faktycznych środków przedsięwzięcia,otrzymując 6-miesięczny termin na podpisanie umowy. Wigierski Park Narodowy posiada także zagwarantowane z budżetu państwa środki własne w wysokości 495 080 tys. zł,tj. 6,9%. Opóźnia się natomiast akceptacja wsparcia projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora uprzejmie proszę o poinformowanie mnie,czy istnieje możliwość wsparcia projektu Stacja Edukacyjna Wigry – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 445 900 zł,co stanowiłoby 48,1% udziału w inwestycji?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 1 lutego 2007 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 6655

w sprawie projektu budowy Stacji Edukacyjnej Wigry – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo SPS-023-6655/06 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie interpelacji posła Jarosława Zielińskiego na temat projektu budowy Stacji Edukacji Wigry – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego uprzejmie informuję.

Niewielkie środki finansowe,którymi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na inwestycje edukacyjne w bieżącym roku,ograniczają możliwość zaciągnięcia zobowiązania finansowego w kwocie dotacji do 3444,9 tys. zł (w tym w 2007 r. do kwoty 1791,9 tys. zł) na udzielenie pomocy Wigierskiemu Parkowi Narodowemu w dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia ˝Stacja Edukacyjna Wigry – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego I etap˝.

Ponadto informuję,że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska niezwłocznie przekaże swoją decyzję wnioskodawcy.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Agnieszka Bolesta

Warszawa,dnia 20 marca 2007 r.