14 stycznia 2016 roku wręczyłem Pani inspektor Helenie Michalak akt powołania na Zastępcę Komendanta Głównego Policji. W uroczystości wzięli również udział m. in. Komendant Główny Policji inspektor Zbigniew Maj oraz kierownictwo KGP. Pani inspektor Helena Michalak będzie odpowiedzialna za sprawy logistyczne.

W swoim wystąpieniu wyraziłem przekonanie,że doświadczenie Pani Komendant oraz jej spojrzenie na potrzeby Policji sprostają wyzwaniu,jakim jest odpowiedzialne gospodarowanie środkami budżetu. Pogratulowałem Pani inspektor powołania na stanowisko oraz życzyłem sukcesów w pełnieniu nowej funkcji.

Inspektor Helena Michalak jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiada tytuł magistra finansów i bankowości. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie logistyki w bezpieczeństwie kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Przez całą karierę zawodową związana była z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zdobywała doświadczenie i umiejętności pełniąc wiele funkcji. Od 2011 roku była Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

foto

foto

foto

foto