12 stycznia 2016 roku jako Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji uroczyście powołałem na Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Daniela Kołnierowicza. W uroczystości tej uczestniczyli również m. in. Komendant Główny Policji inspektor Zbigniew Maj,kierownictwo białostockiej Policji oraz przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że wykształcenie,doświadczenie i poczucie odpowiedzialności Pana Komendanta dają gwarancję dobrego kierowania garnizonem Policji w województwie podlaskim. Pogratulowałem inspektorowi Danielowi Kołnierewiczowi powołania na stanowisko oraz życzyłem jak największych sukcesów na nowej drodze w służbie Ojczyźnie. Inspektor Daniel Kołnierowicz zastąpił na tym stanowisku komendanta nadinspektora Sławomira Mierzwę.

Inspektor Daniel Kołnierowicz ma 41 lat. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w 1995 roku. Od początku swojej pracy policyjnej związany był z Komendą Miejską Policji w Białymstoku – służył w Wydziale Prewencji oraz w Wydziale Ruchu Drogowego. Pełnił także funkcję zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku,a ostatnio był szefem Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

foto