Na dzisiejszej konferencji w MSWiA zostały przedstawione ważne informacje dotyczące działań państwa w związku z nawałnicami, które spowodowały wielkie straty głównie w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Przedstawiliśmy wypracowane w Ministerstwie, w porozumieniu z innymi resortami oraz Panią Premier nowe, korzystniejsze zasady udzielania pomocy finansowej poszkodowanym.

Pozostając, począwszy od dramatycznej nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w stałym kontakcie ze służbami zaangażowanymi w usuwanie skutków nawałnic, a w szczególności z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i Szefem Obrony Cywilnej Kraju generałem brygadierem Leszkiem Suskim byłem na bieżąco informowany o sytuacji na terenach objętych katastrofą naturalną i działaniach służb ratowniczych.

Uczestniczyłem w wypracowywaniu jak najskuteczniejszych zasad udzielania pomocy poszkodowanym w przekonaniu, że jest to dzisiaj jedno z podstawowych obowiązków państwa wobec obywateli.

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych️

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.