24 października 2014 roku uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Pogratulowałem Rektorowi,Kanclerzowi i Senatowi Uczelni dotychczasowych osiągnięć z okresu 15-letniego jej funkcjonowania oraz życzyłem przetrwania z powodzeniem edukacyjnym kryzysu gospodarczego,ekonomicznego,demograficznego,aksjologicznego,kryzysu na rynku pracy,nadmiernej biurokracji oraz złych rządów.

Na prośbę władz Uczelni wygłosiłem wykład inauguracyjny pt. „Rola sportu w wychowaniu (młodzieży)”.

Zob. treść wykładu.

foto

foto

foto

foto

foto