8 października 2013 roku wziąłem udział w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. W swoim wystąpieniu skierowanym do nauczycieli akademickich,studentów i zaproszonych gości skupiłem się przede wszystkim na podstawowej funkcji każdej uczelni wyższej,jaką jest poznawanie prawdy o świecie w myśl stwierdzenia Papieża Jana Pawła II: „Powinnością każdego uniwersytetu jest służba prawdzie,jej odkrywanie i przekazywanie innym”. Podkreśliłem również znaczenie uczelni w regionie,która daje możliwość ukończenia wyższych studiów zawodowych niezamożnej,a zdolnej młodzieży bez konieczności wyjeżdżania do dużych ośrodków akademickich i ponoszenia związanym z tych kosztów.

foto

foto