1 października 2016 roku wziąłem udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 połączonej ze Ślubowaniem strażaków w służbie kandydackiej,które odbyły się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rozpoczęcie uroczystości na terenie SGSP poprzedziła Msza Święta w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Floriana na Pradze. Akt ślubowania złożyło 92 strażaków w służbie kandydackiej. Następnie odbyła się Immatrykulacja roku akademickiego 2016/2017.

W swoim wystąpieniu pogratulowałem wszystkim podchorążym i studentom,którzy dokonali ważnego wyboru – trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej,służby strażackiej i pracy na rzecz bezpieczeństwa. Ta służba łączy w sobie wiele elementów – profesjonalizm,gotowość do poświęceń oraz pasję. Podkreśliłem także,że rozpoczynający się nowy rok akademicki to kolejny rozdział w historii Szkoły,którą czekają m. in. wybory do Senatu,do rad wydziałów,a przede wszystkim nowe wyzwania. Komendantowi-Rektorowi SGSP bryg. dr hab. inż. Pawłowi Kępce,a także całej kadrze dydaktycznej życzyłem wytrwałości i konsekwencji w realizacji wyznaczonych celów,a podchorążym i studentom determinacji w sprostaniu wymaganiom,które stawia przed nimi rozpoczynający się rok akademicki.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej została utworzona w 1982 roku. Jest publiczną uczelnią służb państwowych,kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej,funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym,a jednocześnie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Nadzór nad Szkołą sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto