2 października 2009 roku poseł Jarosław Zieliński na zaproszenie Rektora Prof. Jerzego Niktorowicza i Senatu uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie w Białymstoku.

Jarosław Zieliński przemawiając do licznie zgromadzonych uczestników inauguracji- Senatu i nauczycieli akademickich Uniwersytetu,rektorów białostockich szkół wyższych,arcybiskupów,przedstawicieli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,parlamentarzystów,przedstawicieli instytucji rządowych,samorządowych i organizacji społecznych,wymiaru sprawiedliwości,służb mundurowych oraz studentów przypomniał podstawową misję uniwersytetu i odniósł ją do współczesnych wyzwań. Wielka jest rola,wielkie znaczenie i siła uniwersytetu- powiedział poseł – bo wielka jest siła myśli ludzkiej i pasja poznawania świata. Tak było zawsze i tak powinno być dzisiaj. W świecie zglobalizowanym i za sprawą komunikacji medialnej schematycznie uproszczonym szczególne miejsce przypada intelektualistom,którzy w społeczeństwie cieszą się naturalnym autorytetem. Rodzi to odpowiedzialność intelektualną,ale i moralną. Dlatego też- podkreślił poseł Jarosław Zieliński – dzisiaj nasze uczelnie muszą sprostać ogromnemu wyzwaniu cywilizacyjnemu i humanistycznemu- w sposób odważny i bez kompromisowy,nie ulegając łatwym i usypiającym modom,opisywać świat zgodnie z prawdą obiektywną i faktami empirycznymi,aby to,co wirtualne nie zastępowało rzeczywistości. Jeśli uczelnie i ośrodki naukowe mają spełnić te oczekiwania,państwo musi stworzyć odpowiednie do tego warunki. Spośród aktualnych postulatów środowiska akademickiego Jarosław Zieliński przywołał problem finansowania szkolnictwa wyższego oraz wolność badań naukowych,obrony autonomii uczelni i jej wewnętrznej niezależności,„aby nikomu już nigdy do głowy nie przychodziło wysyłanie kontroli na uczelnię ,bo ktoś napisał pracę magisterską czy doktorską,która nie podoba się władzy” oraz ochrony zagrożonego dzisiaj prawa młodych ludzi do bezpłatnych studiów.

Studentom poseł życzył namiętności i pasji poznawczej oraz umiejętności doświadczania tego,co wiąże się z radością młodych lat,bo-jak powiedział Michał Anioł- „nad stracony czas nic bardziej nie boli”.

foto

foto

foto

foto