4 września 2023 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w inauguracji nowego roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie oraz w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Do zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji oraz zaproszonych gości powiedziałem m.in.: ” Czas wakacji dobiegł końca. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Przed Wami, Drodzy Uczniowie, otwiera się ważny etap Waszego rozwoju, zdobywania i poszerzania wiedzy, kształtowania postaw i poglądów. Szczególnie gorąco pozdrawiam uczniów, którzy wkraczają na nowe etapy ścieżki edukacyjnej. Wierzę, że przez trud i wysiłek, które są czymś normalnym w ludzkim życiu, doprowadzi ona Was na szczyty, aż do gwiazd – „per aspera ad astra”. 

Składam wyrazy uznania dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom wszystkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych za Państwa trudną i odpowiedzialną pracę. Zawód ten, jak żaden inny, jest niezwykle ważną misją, którą wszyscy doceniamy i powinniśmy doceniać jeszcze bardziej – rodzice, społeczeństwo i władze publiczne. Wymiernym tego wyrazem jest systematyczne zwiększanie przez rząd i Parlament środków budżetowych na oświatę.

Z serca życzę, by rok szkolny 2023/2024 przyniósł wszystkim liczne i dobre owoce na niwie edukacyjnej, społecznej i osobistej. 

 

Galeria zdjęć: 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach:

 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie:

 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym: