12 maja 2013 roku wziąłem udział w III Wiosennym Agrofestynie zorganizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach. Wraz z uczestnikami festynu zwiedziłem wystawy rękodzieła i produktów regionalnych,maszyn do pielęgnacji terenów zielonych,maszyn rolniczych i ciągników,kolektorów słonecznych i wymienników ciepła,przydomowych oczyszczalni ścieków,architektury ogrodowej oraz sadzonek drzew,krzewów i kwiatów. Element naukowy agrofestynu stanowił wykład dr hab. Grzegorza Sowińskiego pt. „GMO – ratunek,czy zagrożenie dla rolnictwa?”. Polemizując z treścią wykładu,z którego wynikała akceptacja dla stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w rolnictwie upomniałem się,w trosce o zdrowie człowieka,o uwzględnienie kontekstu bioetycznego badań naukowych i ich wykorzystania w praktyce. Pogratulowałem Dyrektorowi Szkoły Panu Władysławowi Renowickiemu osiągnięć kierowanej przez Niego placówki oraz inicjatywy organizowania corocznych imprez stanowiących okazję do prezentacji nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie oraz promocji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto