24 kwietnia 2017 roku w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyła się III Podlaska Konferencja Informatyczna poświęcona aspektom prawnym ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwu teleinformatycznemu systemów informatycznych. Rada Europejska opublikowała nowe akty prawne w tym zakresie. 

Podczas Konferencji zaznaczyłem,że powtarza się napięcie pomiędzy potrzebą ochrony praw obywatelskich,dóbr osobistych,a narzędziem,którym muszą dysponować służby państwowe do zdobywania takich informacji i ich przetwarzania,by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Zwróciłem uwagę na konieczność właściwego nadzoru nad służbami,które mają te szczególne uprawnienia. W państwie demokratycznym wartością jest ochrona danych i informacji,ale z drugiej strony równie ważną wartością jest bezpieczeństwo,więc musi to być ze sobą dobrze,racjonalnie połączone i wyważone. Uprawnienia i prawa obywatelskie muszą pozostawać w pewnej równowadze. Jeżeli państwo dba o tę równowagę i zapewnia nadzór prawny i instytucjonalny nad powyższymi kwestiami,wówczas problemy nie występują.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto