W dniach 3-4 lutego 2018 roku w Gibach odbył się III Kresowy Turniej Piłki Nożnej – Giby 2018. Rywalizowało w nim 13 drużyn reprezentujących Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, leśników, wojsko, Służbę Więzienną i samorządy lokalne.

Podczas podsumowania Turnieju, który odbywał się już po raz trzeci pod moim patronatem wszystkim uczestnikom pogratulowałem znakomitej sportowej rywalizacji, a zwycięzcom, którymi zostali żołnierze 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wręczyłem pamiątkowy puchar. Podkreśliłem, że Kresowy Turniej Piłki Nożnej organizowany na hali w Gibach, który można uznać już za cykliczne wydarzenie sportowe na stałe zapisane w kalendarzu to cenna inicjatywa promująca zdrowy styl życia oraz integrująca funkcjonariuszy służb mundurowych i lokalne środowiska poprzez sport.