1 czerwca 2018 roku (piątek) wziąłem udział w I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej, które odbyło się w Ełckim Centrum Kultury.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że rząd dąży do tego, aby regiony, które do tej pory były zaniedbywane dorównały pod względem rozwoju tym bogatszym z zachodniej części naszego kraju oraz Europy. Zwróciłem również uwagę na to, że tereny północno-wschodniej Polski są bezpieczne, a co za tym idzie, atrakcyjne dla przedsiębiorców.

Gdyby nie było bezpieczeństwa, to na pewno inne byłyby decyzje wielu inwestorów o lokowaniu w tej części kraju swoich przedsiębiorstw. Chcę zapewnić, że Polska jest bezpieczna, a województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie pod tym względem stwarzają dla inwestycji i przedsiębiorców szczególnie przyjemne otoczenie.

 

Rozwojowi gospodarczemu północno-wschodniej Polski w najbliższych latach sprzyjać będzie poprawa dostępności komunikacyjnej dzięki realizowanym inwestycjom drogowym i kolejowym. Dobry klimat dla tworzenia oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stwarzają decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości i parlamentu, do których należy np. obniżenie stawki podatku CIT z 15 do 9 %, korzystne zmiany dotyczące składki ZUS czy przepisy zawarte w „Konstytucji biznesu”.

Organizatorem Forum była Caritas Diecezji Ełckiej. Wśród jego uczestników byli między innymi samorządowcy z Ełku i regionu oraz przedsiębiorcy, a także przedstawiciele spółek Skarbu Państwa. Podczas Forum odbyły się trzy sesje plenarne, które stanowiły miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów i refleksji rozmówców na temat rozwoju gospodarczego regionu.

 

 

Festyn Rodzinny i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Senioralnego

 

Wcześniej na Placu Jana Pawła II w Ełku wziąłem udział w Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Zwracając się do przybyłych na festyn rodzin z dziećmi podkreśliłem, że w stulecie niepodległości znaczenie polskiej rodziny nabiera dodatkowego wymiaru.

Zróbmy wszystko, aby te dzieci rosły ku szczęściu samych młodych ludzi, rodzin i ku chwale ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, bo to od was drogie dzieci zależy jej przyszłość.

Tego samego dnia odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Senioralnego w Ełku. To kolejna inwestycja Caritas Diecezji Ełckiej, która ma służyć najstarszym mieszkańcom regionu. Życzyłem, by to dzieło szybko rosło i dobrze służyło wszystkim, którzy będą z niego korzystać.

Przed południem spotkaliśmy się w Ełku z dziećmi, aby uczcić ich święto. Rozpoczynają one dopiero swoje życie. Teraz uczestniczymy w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę instytucji, która będzie służyła osobom starszym i niepełnosprawnym. W gruncie rzeczy to rodziny powinny zapewnić opiekę zarówno dzieciom, jak i seniorom. Ale nie zawsze jest to możliwe.

To szlachetna inicjatywa. Powinniśmy zrobić wszystko, aby ją wesprzeć i modlić się, aby szybko została zrealizowana.

Caritas Diecezji Ełckiej pomaga najsłabszym od ćwierć wieku prowadząc placówki dla dzieci, samotnych matek czy bezdomnych. Doroczny festyn organizowany od 13 lat to podsumowanie całorocznej pracy i okazja do świętowania wspólnie z mieszkańcami.

 

Relacje medialne:

I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej

Ełk: I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej

https://olsztyn.tvp.pl/37466763/elcki-festyn-z-okazji-dnia-dziecka-bylo-glosno-wesolo-i-kolorowo