9 czerwca 2012 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną i synem uczestniczył w I Festynie Rodzinnym zorganizowanym w Suwałkach przez Księdza Moderatora Miasta i władze samorządowe. Program festynu w Parku Konstytucji 3 Maja poprzedziła polowa Msza św. przy Pomniku Bł. Jana Pawła II koncelebrowana przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej Jerzego Mazura.

foto

foto